Интернет на всё
Абонентская плата
Количество трафика в пакете
Количество минут в пакете
Количество SMS в пакете
Рекомендуем!
Яркий бизнес за 500
500 ₽/мес
Яркий бизнес за 750
750 ₽/мес
Яркий бизнес за 1200
1200 ₽/мес
Яркий бизнес за 1700
1700 ₽/мес
Яркий бизнес за 3000
3000 ₽/мес
500 ₽/мес
750 ₽/мес
1200 ₽/мес
1700 ₽/мес
3000 ₽/мес
10 ГБ
25 ГБ
35 ГБ
50 ГБ
Безлимит
400 мин.
800 мин.
1500 мин.
3000 мин.
5 000 мин.
100
500
1000
1000
1000